Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Ceník tepelné energie
Při tvorbě cen tepelné energie, které jsou regulovány formou tzv. věcně usměrňovaných cen, jsme jako dodavatel tepelné energie zavázáni dodržovat následující postup:

  1. V průběhu regulovaného (kalendářního) roku platí odběratelé dodanou tepelnou energii ve výši tzv. předběžných cen tepelné energie, které obsahují předpokládanou (očekávanou) výši proměnných ekonomicky oprávněných nákladů, předpokládanou (očekávanou) výši stálých ekonomicky oprávněných nákladů, přiměřený zisk a DPH v zákonné výši.
  2. Po ukončení regulovaného (kalendářního) roku provede dodavatel tepla tzv. výslednou kalkulaci ceny, která obsahuje skutečnou výši proměnných ekonomicky oprávněných nákladů, skutečnou výši stálých ekonomicky oprávněných nákladů, přiměřený zisk, DPH a skutečné množství dodané tepelné energie za regulovaný rok.
  3. Provedením výsledné kalkulace jsou získány tzv. výsledné ceny tepelné energie, na základě kterých dodavatel provede vyúčtování dodané tepelné energie za uplynulý kalendářní rok s jednotlivými odběrateli.

 

Zálohový ceník tepelné energie pro rok 2024
Platný od 1. 1. 2024
Ceny uvedeny bez 12 % DPH

Úroveň předání Cena bez DPH/GJ
Na výstupu ze sekundárního rozvodu (z horkovodu) 732,00 Kč
Na výstupu z objektové předávací stanice (z OPS) 798,00 Kč

 

Zálohový ceník tepelné energie pro rok 2023
Platný od 1. 1. 2023
Ceny uvedeny bez 10 % DPH

Úroveň předání Cena bez DPH/GJ
Na výstupu ze sekundárního rozvodu (z horkovodu) 658,00 Kč
Na výstupu z objektové předávací stanice (z OPS) 724,00 Kč

 

Zálohový ceník tepelné energie pro rok 2022
Platný od 1. 1. 2022
Ceny uvedeny bez 10 % DPH

Úroveň předání Cena bez DPH/GJ
Na výstupu ze sekundárního rozvodu (z horkovodu) 569,00 Kč
Na výstupu z objektové předávací stanice (z OPS) 635,00 Kč

 

Zálohový ceník tepelné energie pro rok 2021
Platný od 1. 1. 2021
Ceny uvedeny bez 10 % DPH

Úroveň předání Cena bez DPH/GJ
Na výstupu ze sekundárního rozvodu (z horkovodu) 506,00 Kč
Na výstupu z objektové předávací stanice (z OPS) 564,00 Kč

 

Zálohový ceník tepelné energie pro rok 2020
Platný od 1. 1. 2020
Ceny uvedeny bez 10 % DPH

Úroveň předání Cena bez DPH/GJ
Na výstupu ze sekundárního rozvodu (z horkovodu) 506,00 Kč
Na výstupu z objektové předávací stanice (z OPS) 564,00 Kč

 

Zálohový ceník tepelné energie pro rok 2019
Platný od 1. 1. 2019
Ceny uvedeny bez 15 % DPH

Úroveň předání Cena bez DPH/GJ
Na výstupu ze sekundárního rozvodu (z horkovodu) 485,00 Kč
Na výstupu z objektové předávací stanice (z OPS) 545,00 Kč

 

 

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?