Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

„Společnost CTZ s.r.o. Vás tímto informuje o rizicích, která vznikají v rámci činnosti společnosti.  Všechny osoby, které se pohybují v prostorách a areálu společnosti jsou povinny dodržovat opatření k ochraně bezpečnosti práce a požární ochraně přijatá společností CTZ s.r.o. k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví před těmito riziky.“

Společnost CTZ s.r.o. je i pověřeným zaměstnavatelem, který koordinuje provádění opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců a také postupů k jejich zajištění dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.“

 Katalog rizik CTZ

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?