Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Harmonogram modernizace

Společnost CTZ s.r.o. má schválený následující harmonogram modernizace teplárny Mařatice:

2022 Schválení architektonického návrhu opláštění budovy ZEVO.
  

2022

 

Zahájení EIA procesu. Předání dokumentace EIA na krajském úřadě Zlínského kraje a zahájení posuzování záměru výstavby ZEVO na životní prostředí.
2023 Plynofikace areálu.  Vybudování vysokotlaké přípojky plynu do regulační stanice plynu a následné položení středotlakého rozvodu plynu do teplárny Mařatice.

2023
 

Realizace kogenerační jednotky.
 Umístění kogenerační jednotky v areálu teplárny a vypsání veřejné zakázky na dodávku tři plynových kotlů.

2023/2024
 

Dokončení EIA procesu
na ZEVO a zahájení přípravy projektové dokumentace pro stavební a územní řízení. 

 

2024

 


Zahájení demoličních prací.
Před koncem topné sezóny 2023/2024, v průběhu května, CTZ plánujeme zahájit demoliční práce na prvním uhelném kotli a po ukončení topné sezóny dojde k rozšíření demoličních prací na všechny tři uhelné kotle. V období od 1.6. do 30.9. dojde k instalaci tří parních plynových kotlů a v topné sezóně 2024/2025 bude teplo vyráběno již pouze spalováním zemního plynu.

 

 2024/2027

 

Realizace ZEVO. Proběhne výběr zhotovitele ZEVO a jeho výstavba.

2028

 

Dokončení modernizace teplárny a provoz všech plynových technologií a ZEVO.

 

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,

v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.

Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?