Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Veřejná diskuze

• informace on-line • exkurze • analýzy • kulaté stoly

O přípravě modernizace teplány Mařatice je veřejnost od počátku podrobně informována Vedení města Uherského Hradiště i společnost CTZ s.r.o. informují o všech krocích, kterými příprava prochází – a to na webových stránkách společnosti, v Magazínu města Uherské Hradiště i na jednáních zastupitelstva města.

Společnost CTZ také zorganizovala exkurze do různých tepláren, aby se zastupitelé města a také občané mohli seznámit s technologiemi, které pro modernizaci teplárny Mařatice přicházely v úvahu.

Sdružení Čisté Hradiště ještě před dokončením studie, která hodnotila výhodnost jednotlivých variant modernizace teplárny od VUT Brno, zorganizovalo v červnu 2020 Petici za náhradu uhlí pouze zemním plynem, tedy bez využití zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), kterou podpořilo 2700 obyvatel Uherského Hradiště.

Na přelomu srpna a září 2021 společnost CTZ s.r.o. ve spolupráci s městem uspořádala dva diskuzní kulaté stoly, na kterých jak zástupci společnosti, tak externí odborníci odpovídali na otázky zástupců Čistého Hradiště a opozičních zastupitelů.

V rámci kulatých stolů byly prezentovány mimo jiné tyto analýzy a informace:

  • citlivostní analýza výsledků studie VUT Brno, která prokázala, že s růstem ceny hlavních vstupů, tedy především plynu a emisních povolenek, výrazně vzrostla ekonomická výhodnost zvolené kombinace plynových technologií a ZEVO;
  • analýza alternativního scénáře modernizace teplárny Mařatice – decentralizace výroby tepla v Uherském Hradišti – ukázala, že tato varianta je ekonomicky nevýhodná a nemůže konkurovat ani variantám přestavby teplárny na čistě plynové technologie, které se ve studii VUT Brno umístily na třetím a čtvrtém místě;
  • analýza možností likvidace komunálního odpadu ve Zlínském kraji po zákazu skládkování;
  • rozptylová studie pro ZEVO Mařatice (viz. kapitola Ochrana klimatu a vliv na životní prostředí).

Obou kulatých stolů se účastnily i zástupkyně Zlínského kraje, které potvrdily, že výstavba ZEVO v Uherském Hradišti odpovídá krajské koncepci nakládání s dále již nerecyklovatelným komunálním odpadem. Rovněž informovaly, že Zlínský kraj nepočítá s výstavbou centrálního ZEVO pro celý kraj, protože v kraji není teplárenská soustava, která by dokázala teplo z takto velkého zařízení využít. Výhodnost a vhodnost výstavby ZEVO v Uherském Hradišti potvrdila i Ing. Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje. Podle jejího názoru je energetické využití komunálního odpadu v místě jeho vzniku žádoucím řešením jak z pohledu odpovědnosti municipalit za svůj odpad, tak z pohledu ekologického a ekonomického.

Veřejná diskuze o modernizaci teplárny Mařatice bude pokračovat v rámci procesu posuzování vlivu záměru (výstavby ZEVO) na životní prostředí.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?