Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Lokální distribuční soustavy

Společnost CTZ s.r.o. provozuje:

  • na katastrálním území Uherské Hradiště lokální distribuční soustavu (LDS) pro distribuci elektrické energie na napěťové hladině 0,4 kV pro areál Aquaparku v Uherském Hradišti, 
  • na katastrálním území Mařatice/Sady lokální distribuční soustavu pro distribuci elektrické energie na napěťové hladině 0,4 kV pro bytové domy Q.City a TŘI DOMY,
  • na katastrálním území Uherské Hradiště, v lokalitě Štěpnice.

V lokalitě Štěpnice a Sady společnost zvažuje vybudování  nabíjecích stanic pro elektromobily. 

 Pravidla provozování lokálních distribučních soustav (PPLDS)

Provozovatel LDS se přihlašuje k Pravidlům provozování distribuční soustavy nadřazené distribuční soustavy, a to EG.D, a.s. (dříve E.ON Distribuce, a.s.).

https://www.egd.cz/predpisy-smlouvy-pro-elektrinu

 

Plán rozvoje lokálních distribučních soustav  pro období 2021 – 2025

Rozvoj_lokálních_distribučních_soustav_2021_2025

 

Identifikace provozovatele lokální distribuční soustavy

CTZ s.r.o., Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brně, oddíl C, vložka  20090

IČO:  63472163, DIČ: CZ63472163


Kontaktní údaje

Dispečink nepřetržitě 24 hodin denně na tel.: +420 605 285 109

Osoba odpovědná za distribuci: Ing. Kamil Ondra

Kontaktní e-mail.: zc.aq1721825528itene1721825528@ztc1721825528

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?