Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Výroba a dodávka tepla

Společnost CTZ s.r.o. je výhradním výrobcem a distributorem tepla v rámci Soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE) na území města Uherské Hradiště. Našimi zákazníky jsou domácnosti, průmysloví odběratelé a odběratelé v terciální sféře. Dlouhodobým cílem společnosti je udržení dosavadní pozice stabilního dodavatele tepla ve městě a získávání nových odběratelů.

Hlavním zdrojem pro výrobu tepla je uhelná teplárna v Mařaticích s instalovaným tepelným výkonem 18,35 MW. Jako záložní zdroje jsou k dispozici čtyři plynové blokové kotelny s instalovaným tepelným výkonem 16,459 MW na sídlištích Východ a Štěpnice. V současnosti činí celkový tepelný výkon soustavy 34,809 MW.

Společnost rovněž spravuje a dodává tepelnou energii z osmi domovních plynových kotelen a to jako lokálních zdrojů pro dané objekty o celkovém instalovaném výkonu 1,293 MW. Obsluhu zajišťují pracovníci dispečinku společnosti CTZ s.r.o. nebo externí pracovníci, tj. zaměstnanci vlastníků objektů.

Provozujeme 21,233 km tras horkovodních a teplovodních sítí (tj. 42,466 km potrubí). Na těchto sítích je 178 objektových předávacích stanic, z nichž 147 je ve vlastnictví společnosti a 31 ve vlastnictví jiných subjektů.

Schéma výroby tepla

 

 

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?