Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Automatické vyjádření k existenci sítí

V případě, že primárním důvodem Vaší žádosti o vyjádření je „Vyjádření k existenci sítí (zjištění sítí)“, lze obdržet vyjádření k této žádosti automatizovaně zpravidla v řádech jednotek minut díky implementovanému modulu AVETI (automatické vyjadřování k existenci technické infrastruktury).

Pro tento zrychlený způsob získání vyjádření je z pohledu žadatele zapotřebí současně splnit následující podmínky:

  • v záložce „LOKALITA“ nepřekračuje zakreslená oblast v mapě 100 000m2
  • v záložce „ŽÁDOST“ je jako „Důvod akce / žádosti“ vybrán „Vyjádření k existenci sítí (zjištění sítí)“
  • pole „Kombinovaný důvod“ zůstává nevyplněné
  • k žádosti neexistuje již založené vyjádření

aveti_1

V případě zájmu o výkres s vyznačením sítí také ve formátu DGN zaškrtněte v sekci „Seznam společností“ volbu „Chci požádat o data“ a poté klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

dgn_ctz_1

V následujícím kroku v sekci „Doplňující informace“ udělte souhlas s poskytnutím datového souboru DGN výběrem možnosti „ANO“ a poté klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

dgn_ctz_2

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?