Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O společnosti

Centrální tepelný zdroj s.r.o. (CTZ) zajišťuje na území města Uherské Hradiště výrobu a rozvod tepelné energie a její dodávku koncovým odběratelům již od roku 1966. Teplo je dodáváno horkovodní sítí k vytápění a ohřevu teplé vody pro domácnosti, odběratele průmyslového charakteru a terciální sféru. Dále dodává technologickou páru jednomu podnikatelskému subjektu.
Od roku 2009 je společnost  také výrobcem elektrické energie, která se vyrábí v parní protitlaké turbíně a je využívána z části pro vlastní potřebu a zbývající část se dodává do regionální distribuční sítě. V roce 2019 byla zprovozněna kogenerační jednotka, která je umístěna v prostoru blokové kotelny na sídlišti Východ a je napojena na nově vytvořenou lokální distribuční soustavu k níž je připojen bytový komplex Q.City. Do těchto bytových domů dodává společnost nejenom teplo, ale i elektrickou energii.
Teplo z teplárny je kompletní služba. Nedílnou součástí dodávky tepla je zákaznický servis a poradenství, nepřetržitá pohotovostní služba 24 hodin, technický dispečink, správa a pravidelná údržba zařízení na výrobu a distribuci tepla i elektronická fakturace.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?