Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Časté dotazy

Pro koho je určena chytrá energie?

V rámci projektu Vize chytrý dům mohou chytrou energii využívat všichni rezidenti bytového komplexu Q.City a TŘI DOMY.

V čem spočívá „chytrost“ elektřiny?

CTZ  přichází s řešením, které je zároveň platformou pro další inovativní technologie v oblasti energetiky. Místní výroba elektřiny v kogenerační jednotce a dodávka elektřiny odběratelům v přilehlém okolí snižuje náklady na výrobu a distribuci. Společnost CTZ tak může garantovat velmi příznivou cenu. Elektřina z ekologického zdroje je dodávána přímo od spolehlivého dodavatele, kterého zákazníci znají a který v regionu působí přes dvacetpět let.

Kde najdu smluvní dokumentaci?

Vzorová smluvní dokumentace je k dispozici zde. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

Čím je výroba ekologická?

Výroba elektřiny ze zemního plynu kogeneračním způsobem je šetrná vůči životnímu prostředí a nemá žádné negativní dopady na své bezprostřední okolí. Díky kogeneraci, tedy kombinované výrobě elektřiny a tepla, se ušetří přes 20 % paliva a tím se významně snižují emise znečišťujících látek v okolí, především CO2 a SO2.

Jak je to s výpadkem elektřiny?

Díky vlastní kogenerační jednotce od společnosti CTZ má zákazník zajištěnou dodávku v případě výpadku okolní sítě. Jednotka je dimenzována tak, aby s rezervou pokryla spotřebu připojených domácností. Pro případ poruchy je ale lokální distribuční soustava CTZ napojena na regionální distribuční soustavu EG.D, a.s. a tak z ní může dočasně pokrýt veškerou spotřebu svých zákazníků. Na cenu elektřiny pro zákazníka to nebude mít žádný vliv a dodávku elektřiny tak má zákazník zajištěnu.

Jak je to s technickou podporou?

Velkou výhodou v péči o zákazníky je náš technický servis, který je k dispozici 24 hodin denně.

Nabízí Vize chytrý dům něco navíc i do budoucna?

Ano, inovacemi se zabýváme průběžně. Pro naše zákazníky jsme připravili mobilní aplikaci pro sledování spotřeby a nákladů za energie a plánujeme její řízení pomocí tarifních pásem. Do budoucna uvažujeme o skladování elektřiny ze solárního panelu na střeše domu  i o nabíjecích stanicích pro elektromobily.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,

v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.

Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?