Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Vize chytrý dům

Chytrá energie pro bytový komplex v lokalitě Uherské Hradiště – Sady je součástí širší technologické Vize chytrý dům, která přináší elektřinu přímo z vaší čtvrti, s garancí výhodné ceny a přehledem aktuální spotřeby.

grafika

CTZ tak vychází vstříc požadavkům zákazníků, kterým usnadňuje každodenní život pomocí technologických inovací. Připravuje projekty zaměřené na modernizaci a energetické úspory. Projekt „Vize chytrý dům“ je jedním z nich.

grafika2K výrobě energií se využívá kogenerační jednotka, vybudovaná přímo v místě nové výstavby. Jednotka vyrábí nejen elektřinu, ale současně i teplo, které je dále využito pro vytápění. Díky kogeneraci, tedy kombinované výrobě elektřiny a tepla, se ušetří přes 20 % paliva a tím se významně snižují emise znečišťujících látek v okolí, především CO2 a SO2. Výroba elektřiny ze zemního plynu kogeneračním způsobem je šetrná vůči životnímu prostředí a nemá žádné negativní dopady na své bezprostřední okolí.

Jednotka je napojena na dispečink společnosti CTZ s nepřetržitým provozem 24 hodin.

CTZ vybudovala nejenom část rozvodů, ale vybavila každý z bytových domů výměníkovou stanicí, jejíž provoz kompletně zajišťuje. Majitelé bytů si tak ušetří komplikace a výdaje spojené s údržbou a revizemi nebo budoucí výměnou technologie, jako je tomu například u domovních kotelen.

Obyvatelé domů mohou díky spolupráci s CTZ řešit všechny své záležitosti ohledně energetických služeb u jednoho lokálního dodavatele.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?