Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

CTZ-výstavba tří plynových parních kotlů a KGJ 999kWe

Operační program: Modernizační fond SFŽP ČR
Číslo a název výzvy: Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) 2–1. A, Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) – Prioritní projekty
Název projektu: CTZ – Výstavba tří plynových parních kotlů a KGJ 999 kWe

Kogenerační jednotka Štěpnice

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Číslo a název výzvy: Úspory energie v SZT IV. výzva
Název projektu: KGJ Štěpnice,Uherské Hradiště

Rekonstrukce SZT Uherské Hradiště – sídliště Východ

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Číslo a název výzvy: 01_19_255, Úspory energie v SZT IV. výzva
Název projektu: Rekonstrukce SZT Uherské Hradiště – sídliště Východ

Progress CTZ 4BD Q.CITY

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Číslo a název výzvy: 
II. výzva programu Úspory energie v SZT SC 3.5
Název projektu:
Progress CTZ 4BD Q.CITY

Eliminace prašnosti skládky hruboprachu společnosti CTZ s.r.o.

Operační program: Operační program Životní prostředí
Číslo a název výzvy: 05_15_008
Název projektu: Eliminace prašnosti skládky hruboprachu společnosti CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Snížení prašnosti v okolí skládky uhlí – CTZ s.r.o. Uherské Hradiště 

Operační program: Životní prostředí
Číslo a název výzvy: výzva č. 59, Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí
Název projektu: Snížení prašnosti v okolí skládky uhlí – CTZ s.r.o. Uherské Hradiště

 

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?