Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Výroba elektřiny

Společnost CTZ s.r.o. je držitelem licencí na výrobu, distribuci a obchod s elektřinou. Od roku 2009 je společnost výrobcem elektrické energie, která se vyrábí v turbogenerátoru TG 1 o výkonu 1 MWe, jehož instalace v centrálním zdroji tepla v Mařaticích byla součástí projektu „Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o.“, který byl dokončen v květnu 2009.

Vyrobená elektřina je určena pro vlastní spotřebu a dodávku do sítě regionální distribuční soustavy (RDS).

Výroba energií pro bytové domy v lokalitě Uherské Hradiště – Sady probíhá kogeneračním způsobem

Základ systému tvoří samostatná kogenerační jednotka, vybudovaná přímo v místě nové výstavby. Ze zemního plynu vyrábí jednotka nejen elektřinu, ale současně jako vedlejší produkt také teplo, které je  dále využito pro vytápění. Tím šetří přes 20 % paliva, snižuje náklady i škodlivé emise.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?