Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Teplárna Mařatice

UH - CTZ 09Společnost CTZ s.r.o. je od rok 1966 výhradním výrobcem a distributorem tepla v rámci Soustavy zásobování tepelnou energií na území města Uherské Hradiště. Hlavním zdrojem pro výrobu tepla je teplárna v městské části Mařatice, postavená v roce 1952, která jako palivo používá hrubozrnný uhelný prach.

Technologie na spalování uhelného prachu postupně prošla řadou modernizací a ekologizací, ale dnes je již zdrojem zastaralým, jak z pohledu emisí skleníkových plynů, tak z pohledu efektivity výroby tepla. Skládka uhelného prachu byla navíc po dlouhá léta zdrojem znečištění okolí, kterému zcela nezabránily ani výsadba zeleně, ani výstavba mlžné stěny.

Na zásadní modernizaci teplárny a jejím přechodu na moderní a nízkoemisní paliva se shodli oba vlastníci společnosti CTZ, kterými jsou energetická skupina ENETIQA a.s. (50,96 %) a město Uherské Hradiště (49,04 %).

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?