Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Obecné informace

Vyjádření pro účely územních a stavebních řízení, o existenci sítí k zařízení ve vlastnictví společnosti CTZ s.r.o.

Informace a data o sítích společnosti CTZ s.r.o. a vyjádření k projektovým dokumentacím pro územní či stavební řízení v katastrálním území města Uherské Hradiště a Mařatice jsou poskytovaná prostřednictvím vyjadřovacího portálu.

Informace pro vyjádření

Vážený žadateli,

nacházíte se na portálu společnosti CTZ s.r.o., kde můžete podat žádost o vyjádření k existenci sítí (vedení tepelné sítě, komunikačního kabelu, objektové předávací stanice, elektrického vedení). Vyjádření zadaná přes tento portál vám budou zaslána zdarma elektronickou formou a mají stejnou právní váhu jako vyjádření zaslaná poštou v tištěné podobě nebo vydaná osobně. Lhůta pro poskytnutí vyjádření je 30 dnů dle §161 zák. č. 183/2006 Sb. Vyjádření společnosti CTZ s.r.o. jsou vydávána pro územní či stavební řízení v katastrálním území města Uherské Hradiště a Mařatice. Mimo tato území nemáme žádná zařízení.

Informace a data o sítích, poskytovaná prostřednictvím tohoto portálu, jsou obchodním tajemstvím společnosti CTZ s.r.o. Současně jsou informace poskytované prostřednictvím tohoto portálu důvěrnými a obchodně citlivými informacemi. Získané informace a data mohou být využita pouze k účelu, ke kterému byla poskytnuta. Žadatelé nejsou oprávněni poskytnout, předat, sdělit, využít, zpřístupnit či jiným způsobem poskytnout získané informace a data třetím osobám bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti CTZ s.r.o.

Kontakt

Vlastimil Hejda
Tel.: 572 551 058
Mobil: 603 773 952
Email: zc.aq1721822752itene1721822752@adje1721822752h.lim1721822752itsal1721822752v1721822752

Kontakt pro zájemce o vyjádření k existenci sítí nebo k uložení sítí, k projektovým dokumentacím slouží pouze pro zodpovězení dotazů.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?