Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Cíle modernizace

  •  Zlepšení životního prostředí ve městě
  •  Dlouhodobě příznivé ceny tepla
  •  Snížení emisí skleníkových plynů

V prosinci roku 2019 schválilo zastupitelstvo města Uherské Hradiště se společností MVV Energie CZ a.s. memorandum o modernizaci teplárny Mařatice firmy CTZ s.r.o., kterou společně vlastní. V memorandu oba společníci deklarovali, že strategickým cílem města a MVV (nyní ENETIQA) je přechod od spalování uhlí na jiná paliva, který zajistí dlouhodobě stabilní ceny tepla, bude minimalizovat vliv teplárny na životní prostředí, včetně snížení emisí skleníkových plynů, a zamezení prašnosti současné skládky uhlí.

Zájem města na souběžném řešení likvidace komunálního odpadu vyjádřil v memorandu Ing. Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště:

Chceme, aby společnost CTZ při výběru nového paliva pro teplárnu zvážila i varianty, které budou v souladu s plánovanou koncepcí města o odpadovém hospodářství a měly by pozitivní vliv jak na stabilitu ceny tepla, tak na poplatky za odpad.

Předseda představenstva MVV Energie CZ a.s. (nyní ENETIQA) Jörg Lüdorf, vyzdvihl trvalou udržitelnost jako hlavní parametr budoucí modernizace teplárny:

Memorandum o spolupráci na energetickém řešení v Uherském Hradišti je plně v souladu s principy trvalé udržitelnosti naší skupiny, kde jsme začali nahrazovat uhelné zdroje těmi na zemní plyn nebo kogeneračními jednotkami už před několika lety a u zbývajících uhelných zařízení plánujeme přistoupit k ekologickým řešením do roku 2028.

Společnost CTZ s.r.o. je součástí dynamicky se rozvíjející energetické skupiny ENETIQA.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?