Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Zvažovaná paliva a technologické varianty

zemní plyn • bioplyn • biomasa • již dále nerecyklovatelný komunální odpad

Jaká paliva a jaké technologie by měla teplárna Mařatice v budoucnu využívat, posuzovali v roce 2020 odborníci z VUT Brno, Ústavu procesního inženýrství. V rozsáhlé studii analyzovali sedm základních variant a jejich technologické podvarianty:

 1. Integrace zařízení na energetické využití komunálního odpadu, tzv. ZEVO, do současného provozu
 2. Náhrada třemi plynovými kotly a výstavba jedné kogenerační jednotky
 3. Náhrada třemi plynovými kotly a výstavba čtyř kogeneračních jednotek
 4. Náhrada třemi plynovými kotly, ZEVO a výstavba jedné kogenerační jednotky
 5. Náhrada třemi plynovými kotly, ZEVO, výstavba dvou kogeneračních jednotek
 6. Náhrada třemi 6MW biomasovými kotly a výstavba jedné kogenerační jednotky
 7. Náhrada plynovými kotly a bioplynovou stanicí.

Na základě prvního kola analýz bylo pro finální posouzení vybráno, jako náhrada za uhlí, těchto pět variant:

 1. Náhrada třemi plynovými kotli a jednou kogenerační jednotkou
 2. Náhrada třemi plynovými kotli a čtyřmi kogeneračními jednotkami
 3. Náhrada plynovými kotli a ZEVO s kapacitou 15 tisíc tun ročně a s jednou kogenerační jednotkou
 4. Náhrada plynovými kotli a ZEVO s kapacitou 15 tisíc tun ročně a se dvěma kogeneračními jednotkami
 5. Náhrada kotli na spalování biomasy.

V souladu s dohodou mezi městem Uherské Hradiště a společností ENETIQA a.s. byly pro zpracovatele studie definovány tyto hodnotící parametry: technická proveditelnost; ekonomická výhodnost; vliv na životní prostředí; lokální dostupnost zvažovaných paliv; vliv na stabilizaci ceny tepla; vliv na dopravní zatížení jak v lokalitě Mařatice, tak v celém městě; soulad s plánovanou koncepcí města a kraje v odpadovém hospodářství, včetně vlivu na poplatky za likvidaci komunálního odpadu.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?