Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Ukončení dodávek tepla

Happy family in the park evening light. The lights of a sun. Mom, dad and baby happy walk at sunset. The concept of a happy family.Parents hold the baby's hands.

Vážení odběratelé,

teplárna  CTZ s.r.o. od 1. června 2023 ukončila dodávky tepla do Vašich objektů a to až do 31.8.2023. Kdyby se však výrazně ochladilo jsme připraveni dodávky obnovit, a to na základě Vašeho písemného požadavku. 

Topná sezona byla zahájena 19. září 2022 a  teplo proudilo do radiátorů bez přerušení 256 dní, což je o 10 dní více, než v roce loňském. I když chladnější počasí přetrvávalo o něco déle, garantované dodávky tepla k vytápění a ohřevu teplé vody byly o 6 % nižší.

Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla je v souladu s Vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 a odvíjí se od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí podle ČHMÚ.  Toto přerušení je rovněž nezbytné z důvodu provádění nutných oprav a údržby na naší tepelné soustavě. Tyto práce jsou zásadní pro udržení bezpečného a efektivního provozu v dlouhodobém horizontu.

Do odběrných míst, ve kterých je instalovaná objektová předávací stanice tepla (OPS), jsme připraveni dodávat teplo na základě Vašeho písemného požadavku nejen v době přerušení dodávek, ale i po ukončení topné sezóny – otopného období ( tj. od 1.6. do 31.8.2023). Požadujete-li individuální nastavení požadavků na přitápění, zahájení nebo ukončení topné sezony a změnu nastavení teplotního diagramu dle tepelných vlastností objektu, kontaktujte, prosím, prostřednictvím předsedy SVJ nebo zodpovědné osoby dispečink –  tel: 605 285 109 (nepřetržitě) nebo vedoucího rozvodů tepla pana Vlastimila Hejdu, email: zc.aq1709596037itene1709596037@adje1709596037h.lim1709596037itsal1709596037v1709596037, zc.aq1709596037itene1709596037@ztc1709596037

Potřebujete-li vyřešit poruchu, volejte na telefon 605 285 109. Jsme pro vás k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat. 

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,

v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.

Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?