Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Kulaté stoly k modernizaci teplárny přinesly nové informace

V úterý 31. srpna a ve středu 1. září se v Klubu kultury konaly veřejné diskuze o modernizaci teplárny v Mařaticích. Zástupci CTZ a externí odborníci prezentovali dodatečné informace a odpovědi na otázky, které k tématu modernizace vznesli zastupitelé Uherského Hradiště a zástupci iniciativy Čisté Hradiště. Následné diskuze se zúčastnili i zástupci Zlínského kraje, včetně statutární náměstkyně hejtmana Bc. Hany Ančincové.

Z celkem pěti hodin jednání vybíráme ty nejdůležitější informace a závěry:

  • Přepočítání výsledků studie VUT Brno s použitím aktuálních cen plynu a emisních povolenek (tedy vyšších, než s jakými počítala studie) potvrdilo, že kombinace spalování zemního plynu s energetickým využitím komunálního odpadu je ekonomicky nejvýhodnější variantou modernizace a zaručuje nejnižší ceny tepla pro zákazníky teplárny. Podle jednatele CTZ, Ing. Michala Chmely, je smyslem využití zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) právě snížení závislosti budoucích cen tepla na ceně plynu a ceně emisních povolenek, případně na dalších restrikcích namířených proti využívání tohoto fosilního paliva. A samozřejmě také snížení emisí skleníkových plynů.
  • Výsledkem tzv. rozptylové studie, kterou zpracoval a prezentoval Ing. Libor Obal ze společnosti Technické služby ochrany ovzduší Ostrava, je konstatování, že vliv emisí škodlivých látek z provozu ZEVO na jejich obsah v ovzduší v Uherském Hradišti by byl nepostřehnutelný a vliv na zdraví lidí zanedbatelný.
  • Ing. Kamil Ondra, druhý jednatel společnosti CTZ, definitivně potvrdil, že CTZ vyhoví hlavnímu požadavku zástupců Čistého Hradiště přihlásit budoucí ZEVO pod dohled IPPC. Tedy v případě, že bude vybrána varianta modernizace obsahující výstavbu tohoto zařízení. Fakticky by to znamenalo, že výstavba a provoz ZEVO by podléhaly nejpřísnějším požadavkům zákona o integrované prevenci omezování znečištění (zákona č.76/2002 Sb.). Ten mimo jiné od provozovatelů zařízení na energetické využití odpadů vyžaduje použití nejmodernějších technologií a dodržování nejpřísnějších limitů emisí do ovzduší.
  • Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Ing. Jana Káčerová ve svém vystoupení přivítala možnost výstavby ZEVO v Uherském Hradišti, protože odpovídá krajské koncepci nakládání s dále již nerecyklovatelným komunálním odpadem. Informovala, že Zlínský kraj nepočítá s výstavbou centrálního ZEVO pro celý kraj. V kraji není teplárenská soustava, která by dokázala teplo z takto velkého zařízení využít. Výhodnost a vhodnost výstavby ZEVO v Uherském Hradišti potvrdila i Ing. Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje. Podle jejího názoru je energetické využití komunálního odpadu v místě jeho vzniku žádoucím řešením jak z pohledu odpovědnosti municipalit za svůj odpad, tak z pohledu ekologického a ekonomického.
  • Jako jedinou cestu, jak udržet budoucí ceny za likvidaci komunálního odpadu pod kontrolou a na přijatelné úrovni pro občany, označil využití ZEVO v teplárně Mařatice i Ing. Pavel Bernát, předseda představenstva společnosti TERMIZO, která v Liberci provozuje jedno ze čtyř zařízení na energetické využití odpadů v ČR. Podle jeho sdělení jsou existující ZEVO plně využita a liberecké ZEVO již musí odmítat žádosti obcí z Libereckého kraje, které by si chtěly do budoucna zajistit odběr komunálního odpadu.

Další postup ve výběru varianty modernizace teplárny Mařatice shrnul na závěr kulatých stolů Ing. Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště. Očekává další diskuzi na jednání zastupitelstva města, vyzval zástupce iniciativy Čisté Hradiště, aby své další otázky ke studii VUT směřovali přímo na společnost CTZ a zopakoval termín listopadového jednání zastupitelstva města, na kterém zastupitelé vyberou variantu modernizace, kterou on jako zástupce města bude prosazovat na valné hromadě společnosti CTZ.

Odstávka

 

 

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst v Uherském Hradišti, dle smluvních podmínek.

 

 

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS

mvv-news-2022-04-banner