Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Ukončení topné sezóny

5. 6. 2024

Sommerlandschaft-Bilder-86

Vážení odběratelé,

teplárna CTZ s.r.o. k 31. květnu 2024 ukončila dodávky tepla do Vašich objektů, a to min. do 31. srpna 2024.

Letošní topná sezóna byla zahájena 6. října 2023 a byla nejkratší a nejteplejší za posledních 60 let. Naše teplárna zaznamenala historicky nejnižší dodávky tepla zejména v důsledku mimořádně teplého počasí a pokračování úsporného chování našich zákazníků při vytápění svých bytů. Meziročně bylo letošní topné období do konce dubna teplejší o 1,6 °C.

Dle Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Pokud máte zájem o individuální nastavení přitápění, zahájení nebo ukončení topné sezony a změnu nastavení teplotního diagramu dle tepelných vlastností objektu, kontaktujte, prosím, prostřednictvím předsedy SVJ nebo zodpovědné osoby dispečink – tel: 605 285 109 (nepřetržitě) nebo vedoucího rozvodů tepla pana Vlastimila Hejdu, e-mail: zc.aq1718617061itene1718617061@adje1718617061h.lim1718617061itsal1718617061v1718617061 ,zc.aq1718617061itene1718617061@ztc1718617061.

Děkujeme Všem naším zákazníkům za projevenou přízeň v uplynulé topné sezóně a těšíme se na další spolupráci v topné sezóně 2024 — 2025, kdy k Vám budeme dodávat teplo, vyrobené na našich nových zařízeních, již ze zemního plynu.

Přerušujeme topnou sezónu

2. 5. 2024

Louka

Vážení odběratelé,

vzhledem k vývoji počasí teplárna CTZ s.r.o. od 2. května 2024 přerušila dodávky tepla do Vašich objektů. Dodávky tepla jsou přerušeny nebo ukončeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad 13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.

Máte-li zájem o individuální nastavení přitápění, kontaktujte, prosím, prostřednictvím předsedy SVJ nebo zodpovědné osoby dispečink – tel: 605 285 109 (nepřetržitě) nebo vedoucího rozvodů tepla pana Vlastimila Hejdu, e-mail: zc.aq1718617061itene1718617061@adje1718617061h.lim1718617061itsal1718617061v1718617061 zc.aq1718617061itene1718617061@ztc1718617061

Naše společnost získala ocenění Křišťálový komín.

26. 4. 2024

DTE-CTZ-komin

Teplárenské sdružení České republiky na 30. Dnech teplárenství a energetiky ocenilo nejzajímavější teplárenské projekty loňského roku. V kategorii Zlepšování služeb a péče o zákazníky cenu získala naše společnost za technologický projekt Vize chytrý dům.
K výrobě energií se využívá kogenerační jednotka, vybudovaná přímo v místě nové výstavby. Jednotka vyrábí nejen elektřinu, ale současně i teplo, které je dále využito pro vytápění. Je také napojena na náš dispečink s nepřetržitým provozem 24 hodin denně.
Cenu převzali naši jednatelé Kamil Ondra a Michal Chmela.

Více informací na Vize chytrý dům | CTZ s.r.o. (enetiqa.cz)

„450 ml NADĚJE“

4. 3. 2024

450ml_1

Společnost CTZ podpořila i letos celostátní projekt „450 ml NADĚJE“. 28. 2. 2024 se na Hematologicko transfuzním oddělení Uherskohradišťské nemocnice již po sedmé v řadě uskutečnila tato významná událost. Darovat krev přišlo sedm desítek nových dobrovolných dárců.
(Pokračování textu…)

ZEVO v Uherském Hradišti získalo kladné stanovisko v procesu EIA

21. 2. 2024

Uherské Hradiště, 21.2.2024: 21. února obdržela společnost CTZ, s.r.o., v procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) pro svůj záměr výstavby zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) v Uherském Hradišti, kladné stanovisko od Krajského úřadu Zlínského kraje. Výstavba ZEVO je součástí modernizace teplárny v městské části Mařatice, která přejde od spalování uhelného prachu k výrobě tepla ze zemního plynu a z komunálního odpadu. Modernizace by měla být dokončena v roce 2028 a ZEVO s kapacitou 15 tisíc tun odpadu ročně vyrobí pro zákazníky v Uherském Hradišti polovinu tepla a teplé vody.

Tisková zpráva:

Tisková zpráva CTZ – kladné stanovisko v procesu EIA

 

 

Proběhlo veřejné projednání dokumentace o vlivu modernizace teplárny v Uherském Hradišti na životní prostředí

1. 11. 2023

Uherské Hradiště, 1.11.2023: Veřejné projednání dokumentace o vlivu modernizace teplárny v Uherském Hradišti na životní prostředí (studie EIA) se konalo včera v aule Gymnázia Uherské Hradiště. V rámci modernizace přejde teplárna v městské části Mařatice od spalování uhelného hruboprachu k výrobě tepla ze zemního plynu a z komunálního odpadu. Modernizace by měla být dokončena v roce 2028 a zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) s kapacitou 15 tisíc tun odpadu ročně vyrobí pro zákazníky v Uherském Hradišti polovinu tepla a teplé vody.

Tisková zpráva:

Tisková zpráva CTZ – veřejné projednání

 

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?