Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Přidej se k nám a daruj krev

UH Plakát A4 partneři

Hematologicko-transfuzní oddělení Uherskohradišťské nemocnice se 31. ledna 2023 zapojilo do celostátního projektu, jehož cílem je přivést k bezplatnému darování krve nové mladé zájemce. K projektu „450 ml naděje“, jenž vznikl v roce 2018 pod patronátem Nadačního fondu Naděje, se zdejší transfuzní stanice připojila letos již pošesté. Podpořit kampaň přišlo celkem 78 dobrovolníků, pro 64 z nich se jednalo o vůbec první zkušenost s darováním krve.  

Organizátorem akce je Nadační fond NADĚJE, který svou činností pomáhá zvyšovat počty dárců v našem regionu a šířit povědomí o důležitosti dárcovství krve.„Akci organizujeme po celé České republice a náš hlavní cíl je primárně zaměřen na získávání bezplatných prvodárců krve pro transfuzní oddělení nemocnic napříč republikou. Za dobu naší spolupráce jsme do zdejší nemocnice přivedli více než tři stovky prvodárců, což je krásné číslo. Dnešní účast se také povedla, mám velkou radost. Ráda bych také poděkovala všem partnerům, díky kterým tu dnes můžeme být” sdělila koordinátorka projektu Xenie Mráčková.

Společnost CTZ tento projekt podpořila a jsme hrdí na to, že i díky naší pomoci, byl úspěšný.

Odstávka

Vážení zákazníci, v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení.

Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.

 

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS

mvv-news-2022-04-banner